In bài này

Thủ tục hải quan đối với hàng quá cảnh

Viết bởi Super User on . Posted in Các loại hình khác

Thủ tục hải quan đối với hàng quá cảnh

Thủ tục hải quan đối với hàng quá cảnh phải được thực hiện tại cửa khẩu nhập đầu tiên và cửa khâủ xuất cuối cùng. Hàng hoá vận chuyển phải nhập, xuất đúng cửa khẩu, đi đúng tuyến đường, đúng thời gian quy định và phải thực hiện chế độ áp tải hoặc niêm phong hải quan;

VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners