Print

Vận tải biển

Written by Super User on . Posted in Dịch vụ

van-tai-bienKunna có thể xử lý tất cả các yêu cầu về vận chuyển đường biển của quý khách. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ đa dạng. Mạng lưới toàn cầu của chúng tôi cung cấp cho quý khách giải pháp toàn diện về vận tải và phân phối trên toàn thế giới. Chúng tôi có các lựa chọn về những tuyến trực tiếp hoặc chuyển tải.

 

 

 

Kunna có thể xử lý tất cả các yêu cầu về vận chuyển đường biển của quý khách. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ đa dạng. Mạng lưới toàn cầu của chúng tôi cung cấp cho quý khách giải pháp toàn diện về vận tải và phân phối trên toàn thế giới. Chúng tôi có các lựa chọn về những tuyến trực tiếp hoặc chuyển tải.

van-tai-bien

  •  Nhận hàng, đóng gói và bao bì
  • Vận chuyển hàng lẻ, hàng nguyên cont và mọi loại hàng
  • Dịch vụ từ cửa tới cửa
  • Làm hàng tại cảng và vận chuyển nội địa
  • Các loại hàng dự án
  • Các dịch vụ trên toàn thế giới
  • Hàng thường và hàng mau hỏng
  • Những dịch vụ của nhà thầu vận chuyển hàng lẻ, hàng nguy hiểm
  • Ủy thác thư tín dụng
  • Lưu kho ngắn hạn và dài hạn

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN QUỐC TẾ KUNNA

Địa chỉ: Tòa nhà LP, số 508 Lê Thành Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 0225  3750 486

Fax: 0225 3750 487

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ZALO: 0947525660

VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners