In bài này

Horizon Lines: doanh thu giảm do sản lượng container thu hẹp

Viết bởi Super User on . Posted in Tin tức hàng hải

 

 

Horizon Lines vừa cho biết doanh thu trong quý hai của hãng đã giảm 2.1% tính theo năm còn 273.7 triệu UAS, do sản lượng giảm 8.0 triệu USD và phụ phí nhiên liệu giảm 5.4 triệu USD.

 

 

Theo hãng tàu sản lượng container tình theo quý đạt 59,059 đơn vị doanh thu, giảm 4% so với 61,514, chủ yếu do số chuyến đi giảm giữa Jacksonville, Fla., và San Juan, Puerto Rico. Ngoài ra, đơn vị doanh thu trên mỗi container tổng cộng đạt $4,236 trong năm 2013, giảm so với $4,245 một năm trước.

 

 

Trong 9 tháng đầu năm 2013, Horizon Lines công bố mức lỗ 17.8 triệu USD so với mức lỗ 76.7 triệu USD cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu từ tháng 1 đến tháng 9 giảm 4.4% từ 813.9 triệu USD còn 777.9 triệu USD.

 

Theo The Journal of Commerce

VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners