In bài này

Các từ ngữ không được định nghĩa trong UCP

Viết bởi Super User on . Posted in Kiến thức về xuất nhập khẩu

Các từ ngữ không được định nghĩa trong UCP

Không nên dùng các từ như "shipping document" (chứng từ gửi hàng), "state documents acceptable" (các chứng từ đến chậm dc chấp nhận),"'third party document acceptable" (các chứng từ bên thứ ba được chấp nhận), và "exporting country" (nước xuất khẩu) vì chúng không dc định nghĩa trong UCP. Nếu thư tín dụng ghi những từ đó thì phải giải thích ý nghĩa của chúng, bằng không thì theo tập quán ngân hàng theo tiêu chuẩn quốc tế thì chúng có nghĩa như sau:

In bài này

Một số mẹo nhỏ khi kiểm tra thư tín dụng (L/C)

Viết bởi Super User on . Posted in Kiến thức về xuất nhập khẩu

Một số mẹo nhỏ khi kiểm tra thư tín dụng (L/C)

Các nội dung kiểm tra: 1. Số hiệu, địa điểm và ngày mở L/C (No of L/C, place and date of issuing); 2. Tên ngân hàng mở L/C (opening bank; issuing bank); 3. Tên và địa chỉ ngân hàng thông báo (advising bank), ngân hàng trả tiền (negotiating bank or paying bank), ngân hàng xác nhận (confirming bank); 4. Tên và địa chỉ người thụ hưởng (beneficiary hoặc L/C có ghi In favour of...); 5. Tên và địa chỉ người mở L/C; 6. Số tiền của L/C (amount); 7. Loại L/C (form of documentary credit); 8. Ngày và địa điểm hết hiệu lực của L/C;…

VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners