In bài này

Thương mại quốc tế: Hết sức thận trọng với các điều khoản mới của Incoterms 2010

Viết bởi Super User on . Posted in Kiến thức về xuất nhập khẩu

 

1. Phí, dịch vụ và phân chia rủi ro trong Incoterms 2010

Do có nhiều thay đổi trong thực tiễn buôn bán quốc tế nên Phòng thương mại quốc tế (ICC) đã đưa ra một số điều khoản mới. Sự thay đổi lần này gồm: hủy bỏ một số điều khoản cũ và ban hành một số điều khoản mới; quy định các chi phí bốc dỡ, các vấn đề liên quan đến an ninh, an toàn và thông tin điện tử hóa các chứng từ …

ICC giới thiệu 2 điều kiện giao hàng mới : DAP (giao hàng đến nơi được chỉ định ) và DAT (giao hàng đến điểm cuối cùng). Các điều kiên giao hàng được gọi là nhóm D trong Incoterms 2000 được bỏ hoàn toàn, trừ điều kiện DDP (giao hàng tất cả các loại thuế đã được thanh toán).

Danh sách các điều kiện giao hàng mới của Incoterms 2010 gồm 11 điều kiện giao hàng, trong đó 7 điều kiện áp dụng cho vận tải đa phương tiện( EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP) và 4 điều kiện áp dụng cho vận tải đường biển (FAS, FOB, CFR, CIF).

Incoterms 2010 là công cụ chủ yếu trong giao dịch quốc tế. Sử dụng Incoterms 2010 tạo điều kiện thuận lợi cho việc thảo các hợp đồng mua bán. Việc sử dụng điều kiện giao hàng khác nhau thì các vấn đề phân chia về phí, dịch vụ và rủi ro cũng khác nhau nên các bên trong hợp đồng phải đặc biệt chú ý đến việc quy định sử dụng điều kiện giao hàng nào cho thich hợp.

2. DAT (giao hàng đến bến cuối cùng, bến đến cuối cùng theo thỏa thuận)

Điều kiện này thay cho điều kiện DEQ (giao hàng đến cầu cảng đến) trong Incoterms 2000. Trong Incoterms 2010, khác với điều kiện DAP, phí dỡ hàng từ phương tiện vận chuyển theo DAT mới là do người Bán chịu. Ngoài chịu trách nhiệm về phương tiện vận tải chính, người Bán tổ chức, trả tiền dỡ hàng tại nơi đến và chuyển hàng đến tận bến cuối cùng theo thỏa thuận. Di chuyển rủi ro về hàng hóa được chuyển khi hàng được đặt dưới quyền sở hữu của người Mua tại bến cuối cùng mà hai bên thỏa thuận . Người Mua chịu trách nhiệm làm các thủ tục nhập khẩu và thanh toán các khoản thuế và các lệ phí nhập khẩu.

3. DAP (giao hàng đến nơi đến theo thỏa thuận )

Điều kiện giao hàng này thay thế 3 điều kiện giao hàng DAF (giao hàng qua biên giới), DES(giao trên tàu tại cảng đến) và DDU (giao hàng thuế chưa trả). DAF (Incoterms 2000) bị các doanh nghiệp kêu ca phàn nàn cho rằng điều kiện này nguy hiểm vì người Mua không thể kiểm tra được tình trạng của hàng hóa trước khi nhận hàng tại biên giới.

Do vây, điều kiện mới DAP trong Incoterms 2010 điều chỉnh tất cả các trường hợp mà theo đó, người Bán chuyển quyền sở hữu hàng hóa sang cho người Mua trên phương tiện chưa được dỡ hàng, nói cách khác là tất cả các trường hợp trước đây trong phạm vi điều chỉnh của DAF, DES, DDU. Người Bán sẽ chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa và chịu mọi phí tổn , rủi ro đến tận điểm giao hàng do hai bên thỏa thuận. Hàng hóa được chuyển sở hữu sang người Mua tại nơi đến, trên phương tiện vận chuyển (chưa dỡ hàng). Người Mua tổ chức việc dỡ hàng, làm mọi thủ tục nhập khẩu và thanh toán mọi các khoản thuế và lệ phí liên quan đến nhập khẩu.

4. FOB (giao hàng trên mạn tàu)

Điều kiện nay được sử dụng rất nhiều trước đây nhưng bây giờ bị loại bỏ, nó chỉ còn được sử dụng trong việc giao hàng rời. Như vây, việc giao hàng bằng container không đươc phép sử dụng điều kiện giao hàng này .

ICC cũng đơn giản hóa việc phân chia các loại phí bốc, dỡ để tránh các khoản chi không cần thiết. Hiện nay, các chi phí này thường trả hai lần, do người Bán và người Mua cùng trả. Trong các rủi ro khi sử dụng Incoterms, có những lỗi do nhầm lẫn nhưng cũng có lỗi do lợi dụng khi vận dụng. Để cho rõ ràng hơn, từ nay các điều kiện giao hàng sẽ được kèm theo các giải thích và sơ đồ để đơn giản hóa việc sử dụng.

ICC cũng có một số điều chỉnh trong các quy tắc của mình nhằm mục tiêu đảm bảo an ninh và an toàn cho hàng hóa. Trách nhiệm của người Bán và người Mua trong Incoterms 2010 được xây dựng dựa trên quy tắc về lãnh thổ. Nói một cách khác là mỗi doanh nghiệp liên quan trong các thương vụ giao dịch có trách nhiệm tôn trọng các luật lệ về an ninh hiện hành trong khu vực giao hàng và nhận hàng, tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật nước mình, bất kể điều kiên giao hàng là điều kiện nào .

ICC cũng đề cập đến việc sử dụng rộng rãi các phương tiện thông tin điện tử. Ngày nay, việc trao đổi thông tin thường thực hiện bằng điên tử. Do vây, phiên bản mới của Incoterms – Incoterms 2010 – có mục đích là ưu tiên sao cho trao đổi thông tin được nhanh chóng, khắc phục một số khiếm khuyết trong luật pháp của một số nước đang phát triển.

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN QUỐC TẾ KUNNA

Địa chỉ: Tòa nhà LP, số 508 Lê Thành Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 0313 750 486

Fax: 0313 750 487

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.