In bài này

Công ty tôi khai bái hải quan điện tử thành công, cơ quan HQ lại bảo không nhận đuợc bản truyền?

Viết bởi Super User on . Posted in Thủ tục hải quan điện từ

 

 

Trường hợp công ty đã khai báo hải quan điện tử và đã truyền dữ liệu thành công, nhận được số tờ khai nhưng khi đến Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục thì được công chức Hải quan thông báo không nhận được bản truyền thì đề nghị công ty in tờ khai điện tử đã có số tờ khai từ chương trình và xuất trình tờ hai hải quan điện tử tại Chi cục hải quan nơi thực hiện hải quan điện tử để được xem xét giải quyết. Nguyên nhân phía Hải quan không nhận được bản truyền có thể do lỗi từ chương trình trên hệ thống của Hải quan (chưa cập nhật mã cửa khẩu, dữ liệu không đồng bộ,...).

Tài khoản khai báo hải quan điện tử do Cục Hải quan địa phương cấp cho công ty chỉ có thể sử dụng để khai báo trong phạm vi quản lý của Cục Hải quan địa phương đó. Khi công ty có nhu cầu khai báo hải quan điện tử ở Chi cục Hải quan khác sự quản lý của Cục Hải quan Hà Nội thì công ty phải đề nghị Chi Cục Hải quan địa phương nơi dự kiến khai báo điện tử phân quyền để truy cập.

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN QUỐC TẾ KUNNA

Địa chỉ: Tòa nhà LP, số 508 Lê Thành Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 0313 750 486

Fax: 0313 750 487

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.