In bài này

Thủ tục nộp bổ sung thuế nhập khẩu

Viết bởi Super User on . Posted in Thủ tục hải quan điện từ

 

 

Bạn khai bổ sung tờ khai sửa rồi truyền lên Hải quan. Phần tab kết quả xử lý tờ khai có phần sửa tờ khai đó bạn.

VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners