In bài này

Có thể nhập khẩu hàng mẫu rượu vang từ ý về qua đường hàng không?

Viết bởi Super User on . Posted in Loại hình phi mậu dịch

 

 

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu của công ty hoặc cá nhân không nhằm mục đích thương mại đáp ứng Điều 69 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thì hàng hóa đó được gọi là hàng phi mậu dịch (bao gồm hàng mẫu). Thủ tục và hồ sơ nhập khẩu thực hiện theo quy định như tại Điều 71 Thông tư số 194/2010/TT-BTC nêu trên.

Căn cứ Thông báo 197/TB-BCT ngày 06/05/2011 của Bộ Công thương thông báo về việc nhập khẩu rượu, mỹ phẩm, điện thoại di động, trừ hành lý mang theo người của khách nhập cảnh, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/06/2011; theo đó, hồ sơ nhập khẩu được quy định như sau:

“ Ngoài các chứng từ xuất trình cho cơ quan hải quan khi làm thủ tục nhập khẩu theo quy định hiện hành, thương nhân phải xuất trình thêm Giấy chỉ định hoặc ủy quyền là nhà phân phối, nhà nhập khẩu của chính hãng sản xuất, kinh doanh mặt hàng đó. Các giấy tờ này được cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật.”. Về cửa khẩu nhập khẩu: “Thương nhân chỉ được làm thủ tục nhập khẩu, thông quan tại cảng biển quốc tế: Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh.”

Tuy nhiên, căn cứ vào điểm 1 công văn 6318/BCT-XNK  ngày 12/07/2011 của Bộ Công thương triển khai thực hiện Thông báo số 197/TB-BCT hướng dẫn đối tượng không áp dụng Thông tư này bao gồm:

“- Hàng quá cảnh, chuyển khẩu;

- Hàng nhập khẩu kinh doanh bán miễn thuế theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ;

- Hàng hóa nhập khẩu để phục vụ an ninh, quốc phòng theo văn bản của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng;

- Linh kiện, phụ tùng, phụ kiện điện thoại di động. (Riêng thân máy điện thoại di động có hoặc không có số IMEI thực hiện theo Thông báo số 197/TB-BCT);

- Hàng nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại (hàng phi mậu dịch), gồm:

-- Quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài gửi cho tổ chức, cá nhân Việt Nam;

-- Hàng hóa của cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam và hàng hóa của người nước ngoài làm việc cho các cơ quan, tổ chức này;

-- Hành lý cá nhân của người nhập cảnh, bao gồm hành lý xách tay, hành ký ký gửi cùng chuyến đi,, hành lý gửi trước hoặc gửi sau chuyến đi;

-- Tài sản di chuyển của cán bộ, chuyên gia, học sinh, lao động được cử đi công tác, làm việc, làm chuyên gia, học tập, lao động ở nước ngoai hết hạn trở về nước, của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép hồi hương trở về Việt Nam sinh sống.

-- Hàng mẫu, hàng không có hợp đồng thương mại;

-- Hàng hóa là điện thoại di động nhập khẩu để làm phương tiện, công cụ phục vụ hoạt động nghiên cứu, thiết kế, thử nghiệm để sản xuất sản phẩm, sản xuất phần mềm ứng dụng; nhập khẩu để phục vụ bảo hành, sửa chữa, thay thế.”

Do đó, theo quy định trên, công ty có thể nhập khẩu rượu mẫu theo loại hình phi mậu dịch và làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay Tân Sơn Nhất.

VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners