In bài này

Tư vấn thủ tục nhập khẩu ô tô mới theo loại hình phi mậu dịch

Viết bởi Super User on . Posted in Loại hình phi mậu dịch

 

 

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu của công ty hoặc cá nhân không nhằm mục đích thương mại đáp ứng Điều 69 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thì hàng hóa đó được gọi là hàng phi mậu dịch.

Hàng nhập khẩu phi mậu dịch không thuộc đối tượng áp dụng Thông tư số 24/2010/TT-BCT ngày 28/05/2010 quy định việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng.

Đối với Thông tư số 20/2011/TT-BCT ngày 12/05/2011 của Bộ Công thương quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống, theo đó, đối tượng áp dụng của Thông tư này là xe ô tô dưới 09 chỗ ngồi trở xuống-loại chưa qua sử dụng, không phân biệt tổ chức hay cá nhân nào.

Tuy nhiên, căn cứ vào điểm 1 công văn số 4640/BCT-XNK  ngày 27/05/2011 của Bộ Công thương triển khai thực hiện Thông báo số 197/TB-BCT  và Thông tư số 20/2011/TT-BCT (2/05/2011, theo đó, Bộ Công thương hướng dẫn đối tượng không áp dụng các Thông tư này bao gồm:

“a) Hàng hóa tạm xuất, tái nhập; hàng hóa tạm nhập, tái xuất

b) Mỹ phẩm nhập khẩu để khảo nghiệm dưới 10 đơn vị sản phẩm theo giấy phép của Bộ Y tế; mỹ phẩm thuộc nhóm có mã số HS: 3306, 3307

c) Hàng hóa nhập khẩu theo loại hình nhập nguyên liệu nhập trực tiếp để phục vụ sản xuất, gia công; nhập khẩu để làm dịch vụ bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, làm mới hoặc sản xuất làm mới và tái xuất.

d) Hàng hóa tham gia hội chợ, triển lãm.”

Do đó, công ty có thể nhập khẩu xe ô tô mới 100% nêu trên theo loại hình phi mậu dịch không theo hình thức mua bán nhưng phải đáp ứng quy định tại Thông tư số 20/2011/TT-BCT ngày 12/05/2011 của Bộ Công thương.

VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners