In bài này

Số lượng được phép nhập khâu theo loại hình phi mậu dịch

Viết bởi Super User on . Posted in Loại hình phi mậu dịch

 

 

- Căn cứ Điều 69 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính có quy định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại:

“Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại (dưới đây gọi tắt là hàng phi mậu dịch) gồm:

1. Quà biếu, tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài gửi cho tổ chức, cá nhân Việt Nam; của tổ chức, cá nhân ở Việt Nam gửi cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài;

2. Hàng hoá của cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam và những người làm việc tại các cơ quan, tổ chức này;

3. Hàng hoá viện trợ nhân đạo;

4. Hàng hoá tạm nhập khẩu, tạm xuất khẩu của những cá nhân được Nhà nước Việt Nam cho miễn thuế;

5. Hàng mẫu không thanh toán;

6.Dụng cụ nghề nghiệp, phương tiện làm việc tạm xuất, tạm nhậpcó thời hạn của cơ quan, tổ chức, của người xuất cảnh, nhập cảnh;”

Do đó, nếu hàng hóa nhập khẩu của công ty thuộc một trong những quy định tại Điều 69 Thông tư nêu trên và nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại thì sẽ đăng ký tờ khai nhập khẩu theo loại hình phi mậu dịch, không giới hạn trị giá lô hàng.

 

Căn cứ vào điều 69 này thì hàng hóa của công ty bạn chỉ có thể nằm vào mục 5.
Mục 1. Nếu là hàng quà biếu quà tặng của các tổ chức nước ngoài cho tổ chức ở VN thì không quá 30 triệu. Với lại công ty của bạn sẽ không thuộc "tổ chức" nêu ở trên.
Mục 2,3,4 và mục 6. Càng không thể.
Về mục 5: Nếu là hàng mẫu thì mỗi loại chỉ có thể có số lượng thích hợp chứ không ai làm hàng mẫu đến 40 cái đối với camera được đúng không ban.
Vì vậy. Theo mình và là cách bên mình thường làm là làm công văn trình bày rõ với Hải quan nêu rõ lý do xin nhập khẩu lô hàng này. VD: Công ty mẹ gửi công ty con để lắp đặt tại công trình hoặc hàng cần gấp cho việc lắp đặt đúng tiến độ....

 

VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners