In bài này

Hàng nhập khẩu để gia công không phải xin giấy phép nhập khẩu tự động

Viết bởi Super User on . Posted in Loại hình nhập sản xuất xuất khẩu và loại hình gia công

 

Hàng nhập khẩu để gia công, lắp ráp, sửa chữa không phải xin Giấy phép nhập khẩu tự động.

Trước đó, Tổng cục Hải quan đã nhận được phản ánh của doanh nghiệp về việc một số Cục Hải quan địa phương yêu cầu doanh nghiệp nộp Giấy phép nhập khẩu tự động gây chậm trễ trong thông quan hàng hóa.

Theo hướng dẫn của Bộ Công Thương thì: Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 1 của Thông tư số 24/2010/TT-BCT ngày 28/5/2010 của Bộ Công Thương quy định áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng, theo đó hàng nhập khẩu để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công (kể cả hàng nhập khẩu để lắp ráp, sửa chữa, bảo hành) không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này, các doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu tại cơ quan Hải quan theo quy định hiện hành, không phải có giấy phép nhập khẩu tự động của Bộ Công Thương.

Bộ Công Thương đề nghị Tổng cục Hải quan thông báo nội dung hướng dẫn trên cho doanh nghiệp biết và chỉ đạo các Cục Hải quan địa phương thực hiện đúng quy định.

VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners