Print

Thủ tục nhập khẩu hàng hóa phải kiểm tra chất lượng

Written by Super User on . Posted in Loại hình kinh doanh mậu dịch

 

kiem traTrả lời công văn 2017/HQLS-GSQL ngày 08/11/2010 của đơn vị về nội dung nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý có ý kiến như sau:

1. Hàng hóa thuộc Danh mục nhóm 2 ngoài việc công bố hợp quy, chứng nhận hợp quy có phải yêu cầu kiểm tra nhà nước về chất lượng trường hợp đã đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng thì có bắt buộc phải công bố hợp quy và chứng nhận hợp quy hay không?
Trả lời: Hàng hóa thuộc Danh mục nhóm 2 do các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành. Khi làm thủ tục hải quan cơ quan hải quan và doanh nghiệp căn cứ quy định do Bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành về việc chứng nhận hợp quy, về kiểm tra chất lượng đối với từng mặt hàng cụ thể để thực hiện.

2. Yêu cầu doanh nghiệp cung cấp các tài liệu liên quan quy định tại điểm c khoản 2 Điều 4 Thông tư số 11/2009/TT-BXD ngày 18/6/2009 và điểm c khoản 2 Điều 4 Thông tư số 14/2010/TT-BXD ngày 20/8/2010 của Bộ Xây dựng tại thời điểm làm thủ tục hải quan hay tại thời điểm trước khi thông quan hàng hóa? Có thể cho doanh nghiệp tạm giải phóng hàng đưa về kho tự bảo quản, sau khi có kết quả thử nghiệm thì xuất trình và làm thủ tục thông quan tại Chi cục Hải quan nơi mở tờ khai hay không?

Trả lời: Tại Thông tư số 11/2009/TT-BXD ngày 18/6/2009 và Thông tư số 14/2010/TT-BXD ngày 20/8/2010 của Bộ Xây dựng không quy định cụ thể thời điểm cung cấp tài liệu, do đó, cơ quan hải quan yêu cầu doanh nghiệp nhập khẩu cung cấp (nộp) tài liệu khi làm thủ tục hải quan để nhập khẩu hàng hóa.

Về việc tạm giải tỏa hàng về bảo quản, tại 2 Thông tư nêu trên, Bộ Xây dựng không hướng dẫn, do đó không thực hiện.

3. Thông tư số 36/2010/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phân bón thuộc Danh mục hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu phải thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng, công bố hợp quy, chứng nhận hợp quy, phân tích chất lượng… nhưng tại Điều 10 của Thông tư quy định về xuất nhập khẩu phân bón lại không đề cập rõ các nội dung này? Như vậy cơ quan hải quan chỉ cần căn cứ vào Danh mục phân bón đã được sử dụng tại Việt Nam hoặc Giấy phép khảo nghiệm để làm thủ tục nhập khẩu phân bón hay vẫn phải yêu cầu doanh nghiệp xuất trình các tài liệu chứng minh đã hoàn thành các yêu cầu nêu trên?

Trả lời: Về nhập khẩu phân bón, thực hiện theo quy định tại khoản 5, điều 1 Nghị định số 191/2007/NĐ-CP ngày 31/12/2007 của Chính phủ và Điều 10 Quy định sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón ban hành kèm theo Thông tư số 36/2010/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Theo đó, khi Doanh nghiệp làm thủ tục hải quan để nhập khẩu hàng hóa, cơ quan Hải quan căn cứ vào Danh mục phân bón hoặc Giấy phép nhập khẩu để khảo nghiệm của Cục Trồng trọt để làm thủ tục nhập khẩu theo hướng dẫn tại Điều 10 Thông tư số 60/2009/TT-BNNPTNT ngày 16/9/2009.

Về tổ chức có chức năng kiểm tra chất lượng và chứng nhận hợp quy: tổ chức được chỉ định kiểm tra chất lượng mặt hàng nào thì có chức năng kiểm tra chất lượng mặt hàng đó; tổ chức được chỉ định chứng nhận sự phù hợp mặt hàng nào thì có chức năng chứng nhận sự phù hợp mặt hàng đó (chứng nhận hợp quy, chứng nhận hợp chuẩn), tổ chức được chỉ định chứng nhận sự phù hợp không được hiểu là có chức năng kiểm tra chất lượng hàng hóa.

4. Doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục nhóm 2 ban hành kèm theo Thông tư số 19/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 của Bộ Công thương, tại thời điểm nhập khẩu có phải xuất trình tài liệu chứng nhận hợp quy hay không?

Trả lời: Điều 3 Thông tư số 19/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 của Bộ Công thương đã quy định rõ nguyên tắc quản lý chất lượng hàng hóa là tại thời điểm trước khi đưa hàng hóa ra thị trường. Do đó, cơ quan hải quan không được yêu cầu doanh nghiệp phải xuất trình tài liệu chứng nhận hợp quy khi làm thủ tục nhập khẩu./. 

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN QUỐC TẾ KUNNA

Địa chỉ: Tòa nhà LP, số 508 Lê Thành Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 0225  3750 486

Fax: 0225 3750 487

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ZALO: 0947525660

VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners