In bài này

Thủ tục nhập khẩu và thuế nhập khẩu máy trò chơi điện tử có thưởng

Viết bởi Super User on . Posted in Loại hình kinh doanh mậu dịch

 1. Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11; Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005; Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ; Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, thì: Dự án đầu tư thường xuyên sử dụng 500 lao động đến 5.000 lao động thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư quy định tại điểm 29, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP được miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho Dự án của doanh nghiệp.

2. Căn cứ Quyết định số 84/2007/QĐ-BTC ngày 17/10/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng, thì đối với cơ sở lưu trú du lịch từ 5 sao trở lên được nhập khẩu tối đa 100 máy;

3. Trường hợp của Công ty Liên doanh TNHH S.A.S - CTAMAD, theo trình bày, Công ty được Bộ Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh tại Giấy phép đầu tư số 1018/GCNĐTC3 ngày 23/8/2006 bổ sung ngành nghề kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Công ty đã được Bộ Thương mại cấp hạn ngạch nhập khẩu và thực tế đã nhập khẩu miễn thuế 82 máy (công văn số 6124/TM-KHĐT ngày 02/10/2006); vì vậy, Công ty được nhập khẩu miễn thuế 13 (mười ba) máy còn lại để tạo tài sản cố định theo Giấy phép đầu tư điều chỉnh số 1018/GCNĐTC3-BKH nêu trên.

4. Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Liên doanh TNHH S.A.S - CTAMAD biết và cung cấp đầy đủ hồ sơ hải quan với Cục Hải quan nơi doanh nghiệp có Dự án đầu tư. Cục Hải quan nơi doanh nghiệp có Dự án đầu tư kiểm tra cụ thể hồ sơ của doanh nghiệp nộp, đối chiếu với quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn để thực hiện đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế theo quy định tại Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính.

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN QUỐC TẾ KUNNA

Địa chỉ: Tòa nhà LP, số 508 Lê Thành Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 0313 750 486

Fax: 0313 750 487

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.