In bài này

Thủ tục xử lý thuế nộp nhầm tài khoản cơ quan Hải quan thụ hưởng

Viết bởi Super User on . Posted in Thủ tục hải quan loại hình kinh doanh mậu dịch

 
Đề nghị Công ty liên hệ với Kho bạc nhà nước và các đơn vị Hải quan có liên quan để làm các thủ tục theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện.

VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners