In bài này

Thủ tục thanh lý tài sản cố định

Viết bởi Super User on . Posted in Loại hình kinh doanh mậu dịch

 


Theo điểm 4 phần II của Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04 tháng 4 năm 2007 (Hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư) thì:

4. Thanh lý hàng nhập khẩu
a) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thanh lý hàng hoá nhập khẩu bao gồm: máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, nguyên liệu, vật tư và các hàng hoá nhập khẩu khác thuộc sở hữu của doanh nghiệp theo các hình thức: xuất khẩu, nhượng bán tại thị trường Việt Nam, cho, biếu, tặng, tiêu hủy.
b) Hàng hóa nhập khẩu thuộc diện thanh lý bao gồm:
- Vật tư, thiết bị dôi dư sau khi hoàn thành xây dựng cơ bản hình thành doanh nghiệp;
- Máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, nguyên vật liệu và các hàng hoá khác khi doanh nghiệp vẫn đang hoạt động;
- Tài sản của doanh nghiệp sau khi giải thể, chấm dứt hoạt động.
c) Điều kiện thanh lý hàng nhập khẩu:
Hàng nhập khẩu chỉ được thanh lý khi đáp ứng một trong các điều kiện sau:
- Đối với máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển:
+ Hết thời gian khấu hao;
+ Bị hư hỏng;
+ Để thu hẹp quy mô sản xuất hoặc thay đổi mục tiêu hoạt động;
+ Để thay thế máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển mới.
- Đối với nguyên vật liệu và các hàng hoá khác:
+ Dư thừa, tồn kho;
+ Không đảm bảo chất lượng;
+ Không phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.


Bạn đối chiếu quy định này với trường hợp thực tế của công ty bạn, nếu đủ điều kiện thanh lý hàng nhập khẩu thì bạn thực hiện các bước sau đây:

- Gửi Công văn đề nghị thanh lý máy móc, thiết bị nhập khẩu tạo TSCĐ đến Cơ quan HQ đang quản lý doanh nghiệp. Trong đó nêu rõ lý do vì sao đề nghị thanh lý, hình thức thanh lý.
- Lập bảng kê danh sách hàng hóa cần thanh lý. Trong đó nêu rõ số tờ khai, ngày nhập khẩu, tỷ lệ khấu hao...
- Khai tờ Khai truy thu thuế Nhập khẩu và thuế Giá trị Gia tăng. Số thuế phải truy thu căn cứ theo Thông tư 40/2008/TT-BTC

 

 

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN QUỐC TẾ KUNNA

Địa chỉ: Tòa nhà LP, số 508 Lê Thành Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 0313 750 486

Fax: 0313 750 487

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.