In bài này

Thủ tục đăng ký kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm

Viết bởi Super User on . Posted in Thủ tục hải quan loại hình kinh doanh mậu dịch

 

 

Bạn chuẩn bị hồ sơ đi đăng ký "hồ sơ bao gồm: đơn đăng ký (03 bản), hợp đồng, inv, pl, c/o, c/q, c/a..., tài liệu kỹ thuật...(01 bộ sao y doanh nghiệp)" rồi qua cơ quan đó làm thủ tục đăng ký, sau khi đăng ký xong mang tờ đăng ký đó đi làm thủ tục hải quan, khi nào hàng về kho các bạn liên hệ lại với họ để làm thủ tục kiểm tra thực tế hàng hoá, kiểm tra xong nếu hàng đạt chất lượng họ sẽ phát hành cho mình kết quả cho mình.

VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners