In bài này

Thủ tục nhập khẩu đồng mạnh vụn (đồng phế liệu)

Viết bởi Super User on . Posted in Loại hình kinh doanh mậu dịch

 

 

1/ Về thủ tục:

- Căn cứ vào điểm 1 và 2 mục I Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30/08/2007 Hướng dẫn thực hiện Điều 43 Luật Bảo vệ Môi trường về tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh nhập khẩu phế liệu có qui định về đối tượng và điều kiện nhập khẩu phế liệu như sau :

« 1. Đối tượng được nhập khẩu phế liệu:

a) Thương nhân có cơ sở sản xuất trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất, tái chế.

b) Thương nhân nhập khẩu uỷ thác phế liệu cho thương nhân trực tiếp sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, tái chế.

c) Thương nhân nhập khẩu phế liệu để phân phối cho thương nhân trực tiếp sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, tái chế.

2. Điều kiện được nhập khẩu phế liệu:

a) Thương nhân có cơ sở sản xuất trực tiếp sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, tái chế phải có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 43 của Luật Bảo vệ môi trường.

b) Thương nhân nhập khẩu uỷ thác phế liệu cho thương nhân trực tiếp sử dụng phế liệu phải có hợp đồng nhập khẩu uỷ thác ký với thương nhân trực tiếp sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, tái chế có đủ điều kiện quy định tại điểm a khoản này.

c) Thương nhân nhập khẩu phế liệu để phân phối cho thương nhân trực tiếp sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, tái chế phải:

Có kho bãi dành riêng cho việc tập kết phế liệu bảo đảm các điều kiện về môi trường theo quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 43 của Luật Bảo vệ môi trường thuộc chủ sở hữu hoặc thuê dài hạn từ 01 năm trở lên và phải bán hết phế liệu nhập khẩu sau 03 tháng kể từ ngày phế liệu nhập khẩu về đến cửa khẩu Việt Nam»

Căn cứ vào Quyết định 12/2006/QĐ-BTNMT ngày 08/09/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì chỉ những loại phế liệu nằm trong Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất mới được phép nhập khẩu

Căn cứ vào mục III Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30/08/2007 của Bộ Tài nguyên – Môi trường có quy định: “Thủ tục nhập khẩu phế liệu thực hiện tại hải quan cửa khẩu. Ngoài các chứng từ theo quy định của Luật Hải quan, thương nhân nhập khẩu phế liệu phải xuất trình cho cơ quan Hải quan các chứng từ sau:

1. Đối với các thương nhân có cơ sở sản xuất trực tiếp nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, tái chế:

a) Bản sao Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu được Sở Tài nguyên và Môi trường nơi đặt cơ sở sản xuất cấp (thương nhân nhập khẩu ký xác nhận và chịu trách nhiệm).

b) Bản sao Thông báo nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đã gửi cho Sở Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 43 của Luật Bảo vệ môi trường theo mẫu (Phụ lục số 03).”

Nếu Công ty thỏa các điều kiện trên thì Công ty được phép nhập khẩu phế liệu đồng trên về để sản xuất.

2/ Về thuế suất:

- Căn cứ vào Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành theo Thông tư số 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009 của Bộ Tài chính có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2010, thì mặt hàng:

+ Đồng phế liệu và mảnh vụn có mã số thuế 7404000000; thuế suất thuế nhập khẩu 0%, thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10%..

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN QUỐC TẾ KUNNA

Địa chỉ: Tòa nhà LP, số 508 Lê Thành Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 0313 750 486

Fax: 0313 750 487

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.