In bài này

Thủ tục nhập khẩu vỏ chai thủy tinh

Viết bởi Super User on . Posted in Loại hình kinh doanh mậu dịch

 

 

ăn cứ Danh mục sản phẩm hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng ban hành kèm theo Quyết định 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/03/2006 của Thủ tướng Chính phủ thì mặt hàng vỏ chai thủy tinh thuộc đối tượng không phải kiểm tra chất lượng nhà nước.

Lưu ý: Nếu vỏ chai nhập khẩu dùng làm bao bì đóng gói thực phẩm phải thực hiện kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm theo Quyết định 818/QĐ-BYT ngày 05/03/2007 của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục hàng hoá nhập khẩu phải kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm theo mã số HS

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN QUỐC TẾ KUNNA

Địa chỉ: Tòa nhà LP, số 508 Lê Thành Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 0313 750 486

Fax: 0313 750 487

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.