In bài này

Có cần phải làm thủ tục xin xác nhận đồng bộ máy móc thiết bị?

Viết bởi Super User on . Posted in Loại hình đầu tư miễn thuế

 

 

Nhà máy chúng tôi đang nhập khẩu 1 lô hàng: Bộ linh kiện hoàn chỉnh của máy thu phát sóng vô tuyến điện (dạng IKD) để lắp ráp. Theo Thông tư số 49/2010/TT-BTC và Công văn số 12551/BTC-TCHQ, hàng hóa của chúng tôi sẽ được phân loại theo sản phẩm nguyên chiếc và sẽ áp mã số thuế của sản phẩm nguyên chiếc. Vậy xin quý cơ quan cho tôi hỏi, khi làm thủ tục HQ tôi có cần văn bản gì để chứng minh bộ linh kiện đó là đồng bộ hay không. Trước đây tôi đã từng nhập khẩu một dây chuyền thiết bị đồng bộ, xác định máy chính, và phải làm việc với Bộ Công thương, liệu giờ trường hợp này của bên tôi có cần các thủ tục đó. Và xin Quý cơ quan tư vấn giúp tôi mã HS của hàng hóa này được không ạ. Tôi xin chân thành cám ơn và chúc cho Quý cơ quan sẽ luôn là nhà tư vấn tin tưởng của các doanh nghiệp Xuất nhập khẩu Việt Nam!

Trên cơ sở hàng hóa nhập khẩu do Công ty tự kê khai và đăng ký với cơ quan Hải quan, khi làm thủ tục nhập khẩu Công ty không phải nộp văn bản xác nhận máy chính của cơ quan quản lý chuyên ngành.”

Tuy nhiên, nếu Công ty không xuất trình được Cataloge hoặc cơ quan hải quan không thể xác định được tính đồng bộ của MMTB thì có thể yêu cầu Công ty đi giám định tính đồng bộ tại cơ quan giám định có chức năng.

- Căn cứ vào T hông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại áp dụng mức thuế suất đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

- Căn cứ vào Chú giải của Hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hóa năm 2007 của Hội đồng hợp tác Hải quan thế giới (HS 2007).

- Căn cứ vào Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành theo Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2011, thì mặt hàng:

+ Bộ linh kiện hoàn chỉnh của máy thu phát sóng vô tuyến điện có thể phân vào nhóm có mã số thuế 8517692000, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi thông thường là 10%, thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10%.

Lưu ý, căn cứ để áp mã số thuế là căn cứ vào hàng hóa thực tế nhập khẩu của Công ty tại thời điểm nhập khẩu, trên cơ sở doanh nghiệp cung cấp tài liệu kỹ thuật (nếu có) hoặc/và đi giám định tại Trung tâm phân tích phân loại của Hải quan. Kết quả kiểm tra thực tế của hải quan nơi công ty làm thủ tục và kết quả của Trung tâm phân tích phân loại xác định là cơ sở pháp lý và chính xác để áp mã đối với hàng hóa nhập khẩu đó.

VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners