In bài này

Thủ tục xin được mời hải quan kiểm hóa tại chân công trình

Viết bởi Super User on . Posted in Loại hình đầu tư miễn thuế

 

 

 

Trước hết cho em gửi tới anh chị lời cám ơn chân thành nhất Công ty em là doanh nghiệp chế xuất 100% vốn đầu tư từ Hàn Quốc Công ty em sẽ nhập một lô TSCD mới từ hàn quốc Bên em muốn xin được kiểm hóa tại chân công trình Vậy thủ tục cần làm là gì? Yêu cầu của chân công trình như thế nào? Rất mong sự giải đáp của các anh chị

- Căn cứ Điều 16 và Điều 18 của Nghị định số 154/2005/NĐ-CP  ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan, theo đó : « 3. Hàng hoá nhập khẩu được chuyển cửa khẩu gồm:

a) Thiết bị, máy móc, vật tư nhập khẩu để xây dựng nhà máy, công trình được đưa về địa điểm kiểm tra hàng hoá ở nội địa là chân công trình hoặc kho của công trình; »

4. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá chuyển cửa khẩu:

a) Đối với hàng hoá nhập khẩu chuyển cửa khẩu:

- Người khai hải quan: có đơn đề nghị chuyển cửa khẩu gửi Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu; nộp hồ sơ hải quan theo quy định; luân chuyển hồ sơ giữa Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập với Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu; bảo đảm nguyên trạng hàng hoá, niêm phong hải quan, niêm phong của hãng vận tải trong quá trình vận chuyển hàng hoá từ cửa khẩu nhập đến địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu;

- Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu: tiếp nhận hồ sơ; đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu; ghi ý kiến xác nhận vào đơn xin chuyển cửa khẩu. Niêm phong hồ sơ hải quan theo quy định giao người khai hải quan chuyển cho Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập để làm thủ tục chuyển cửa khẩu cho lô hàng từ cửa khẩu nhập về địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu; tiếp nhận hàng hoá được chuyển đến từ cửa khẩu nhập; đối chiếu hàng hoá với biên bản bàn giao và xác nhận vào biên bản bàn giao do Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập lập; làm thủ tục nhập khẩu cho hàng hoá theo đúng quy định; thông báo bằng văn bản cho Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập biết kết quả kiểm tra về các thông tin về hàng hoá đã được Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập lưu ý;

- Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập: kiểm tra tình trạng bên ngoài của hàng hoá; lập biên bản bàn giao và giao hàng hoá cho người khai hải quan chuyển đến địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu; niêm phong hàng hoá thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định này; thông báo cho Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu những thông tin cần lưu ý về hàng hoá. »

- Công ty có thể tham khảo Điều 57 Thông tư số 194/2010/TT-BTC  ngày 06/12/2010 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu có hướng dẫn thêm về thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu.

Theo các quy định trên thì trường hợp công ty nhập khẩu máy móc thiết bị nếu thỏa khoản 3a Điều 18 Nghị định 154/2005/NĐ-CP  nêu trên thì được phép chuyển cửa khẩu và kiểm tra tại chân công trình nơi đang xây dựng nhà máy.

Đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan quản lý doanh nghiệp để được hướng dẫn thủ tục và hồ sơ xin công nhận địa điểm kiểm tra tại kho nhà máy và chân công trình.

VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners