In bài này

Xét giảm thuế đối với hàng hoá xuất nhập khẩu bị hư hỏng

Viết bởi Super User on . Posted in Các loại hình khác

 

- Trình tự thực hiện:
-Đối với cá nhân, tổ chức:
+ Người nộp thuế gửi hồ sơ đề nghị xét giảm thuế đến cơ quan Hải quan có thẩm quyền.
- Đối với cơ quan hành chính nhà nước:


+ Cơ quan hải quan nơi làm thủ tục có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và thông báo kết qủa cho người nộp hồ sơ biết.
- Cách thức thực hiện:
+ Nộp trực tiếp tại cơ quan hải quan,
+ Qua bằng đường bưu chính,
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
-Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Công văn yêu cầu xét giảm thuế của người nộp thuế trong đó nêu rõ loại hàng hoá, số lượng, trị giá, số tiền thuế, lý do xin giảm thuế, Tờ khai hải quan . Trường hợp có nhiều loại hàng hoá, thuộc nhiều Tờ khai hải quan khác nhau thì phải liệt kê các loại hàng hoá, các Tờ khai hải quan xét giảm thuế; cam kết kê khai chính xác, cung cấp đúng hồ sơ đề nghị giảm thuế : 01 bản chính.
+ Hồ sơ hải quan theo qui định của pháp luật hải quan: 01 bản photo có dấu Xét giảm thuế đối với hàng hoá xuất nhập khẩu bị hư hỏng, mất mát trong quá trình giám sát của cơ quan Hải quan

- Trình tự thực hiện:
-Đối với cá nhân, tổ chức:
+ Người nộp thuế gửi hồ sơ đề nghị xét giảm thuế đến cơ quan Hải quan có thẩm quyền.
- Đối với cơ quan hành chính nhà nước:
+ Cơ quan hải quan nơi làm thủ tục có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và thông báo kết qủa cho người nộp hồ sơ biết.
- Cách thức thực hiện:
+ Nộp trực tiếp tại cơ quan hải quan,
+ Qua bằng đường bưu chính,
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
-Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Công văn yêu cầu xét giảm thuế của người nộp thuế trong đó nêu rõ loại hàng hoá, số lượng, trị giá, số tiền thuế, lý do xin giảm thuế, Tờ khai hải quan . Trường hợp có nhiều loại hàng hoá, thuộc nhiều Tờ khai hải quan khác nhau thì phải liệt kê các loại hàng hoá, các Tờ khai hải quan xét giảm thuế; cam kết kê khai chính xác, cung cấp đúng hồ sơ đề nghị giảm thuế : 01 bản chính.
+ Hồ sơ hải quan theo qui định của pháp luật hải quan: 01 bản photo có dấu sao y bản chính.
+ Giấy chứng nhận giám định của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định về số lượng hàng hoá bị mất mát hoặc tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hoá xuất nhập khẩu: 01 bản chính.
+ Hợp đồng bảo hiểm: 01 bản sao y bản chính
+ Hợp đồng/biên bản thoả thuận đền bù của tổ chức nhận bảo hiểm: 01 bản sao y bản chính.
- Số lượng hồ sơ: 01bộ
- Thời hạn giải quyết:
+ 03 ngày làm việc cơ quan hải quan phải thông báo cho người nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ nếu chưa đầy đủ kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.
+ 30 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ theo qui định.
+ 60 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ theo qui định đối với trường hợp cần kiểm tra thực tế để có đủ căn cứ ra quyết định.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hải quan
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Hải quan.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính
- Lệ phí (nếu có): Không
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a): không.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007
+Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005.
+Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 của Chính phủ.
+ Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners