In bài này

Thủ tục hải quan đối với hàng quá cảnh

Viết bởi Super User on . Posted in Các loại hình khác

 

Bộ hồ sơ hải quan phải nộp

- Ðối với hàng quá cảnh đi thẳng:

    Tờ khai hải quan: 02 bản chính
    Văn bản cho phép quá cảnh của hàng hoá cuâ Bộ Thương mại hặoc cơ quan được Bộ Thương mại uỷ quyền (trừ quá cảnh đi thẳng bằng đường hàng không): 01 bản chính
    Bản lược khai hàng hoá: 01 bản chính và 02 bản sao
    Nếu hàng quá cảnh là ô tô tự hành phải thêm giấy phép lưu hành tạm thời do Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi có cửa khẩu nhập hàng quá cảnh cấp: 01 bản sao có công chứng.


- Ðối với hàng quá cảnh phải tạm lưu kho để chờ vận chuyển ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc thay đổi phương tiện vận chuyển:

    Tờ khai hải quan: 02 bản chính
    Văn bản cho phép quá cảnh của Bộ Thương mại hoặc cơ quan được Bộ Thương mại uỷ quyền: 01 bản chính
    Vận tải đơn: 01 bản sao hoặc 01 bản chính phiếu vận chuyển hàng hoá
- Thời gian hàng hoá quá cảnh lưu chuyển trên lãnh thổ Việt Nam tối đa là 30 ngày, kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập, trừ trường hợp có lưu kho, lưu bãi hoặc có sự cố

- Nếu hàng quá cảnh thuộc loại Việt Nam cấm xuất khẩu, nhập khẩu phải có thêm văn bản cho phép của Thủ tướng Chính phủ.

VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners