In bài này

Tổng hợp văn bản liên quan đến kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm

Viết bởi Super User on . Posted in Kiến thức về giao nhận vận tải

 

customs4

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NHÀ NƯỚC - VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM


Thông tư liên tịch số: 37/2001/TTLT/BKHCNMT-TCHQ Hướng dẫn thủ tục hải quan và kiểm tra chất lượng đối với hàng hoá xuất nhập khẩu phải kiểm tra nhà nước về chất lượng

 

 

VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners