In bài này

Vận tải đa phương thức

Viết bởi Super User on . Posted in Vận tải đa phương thức

 

sotrans_multimodal1

 

Với hệ thống đại lý toàn cầu trên 70 quốc gia, Kunna có đủ năng lực đáp ứng nhu cầu vận chuyển tận nơi (Door to door) thông qua việc phối hợp nhiều hình thức vận tải khác nhau. 

Kinh nghiệm và sự kết nối nhuần nhuyễn các phương thức vận tải, kết hợp với khả năng đáp ứng vận chuyển nội bộ uy tín, chúng tôi đã thực hiện những lô hàng, dự án với đòi hỏi khắt khe của nhiều công ty đa quốc gia.

VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners