In bài này

Dịch vụ vận chuyển nội địa

Viết bởi Super User on . Posted in Vận chuyển nội địa

 

van-tai-noi-dia

Các dịch vụ của chúng tôi:

  • Vận tải hàng lẻ
  • Vận tải hàng khối lượng lớn
  • Các dịch vụ kéo container
  • Các dịch vụ vận tải liên hợp

Các dịch vụ giá trị gia tăng:

  • Các dịch vụ nhận hàng
  • Kiểm soát hàng từ khi nhận hàng đến khi giao hàng
  • Kiểm đếm hàng
  • Báo cáo việc vận chuyển
  • Giám sát tại chỗ
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners