CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN QUỐC TẾ KUNNA

Thông tin khác

Địa chỉ: Tòa nhà LP, số 508 Lê Thành Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 0225 3 750 486 - Fax: 0225 3 750 487

Mobile: 84 9 47 525 660

Email: info@kunna.com.vn - Website: www.kunna.com.vn

Gửi Email

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN QUỐC TẾ KUNNA

Địa chỉ: Tòa nhà LP, số 508 Lê Thành Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 0225 3 750 486

Fax: 0225 3 750 487

Mobile: 0947 525 660 (zalo)

Skype: exp.hpg.kunna

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.